fbpx

Thích Tin Rao – Theo Dõi Người Bán

Khi bạn thích một tin rao, bạn sẽ nhận được thông tin cập nhật về tình trạng sản phẩm khi có thay đổi.

Khi bạn theo dõi một người bán, bạn sẽ nhận được thông tin cập nhật về các món hàng họ đang bán cũng như các tin rao mới từ người bán này.

Chúng tôi luôn lắng nghe phản hồi của bạn!