fbpx

Thông Tin Người Bán/ Người Mua

thong-tin-nguoi-mua-nguoi-ban

Thông tin cá nhân cụ thể, quá trình đăng tin và lịch sử giao dịch thành công của người giao dịch cùng bạn sẽ cho bạn hiểu rõ hơn về họ.

Phần Đánh giá – Nhận xét về mỗi người dùng thể hiện rõ uy tín mua bán của họ, luôn hiển thị công khai và không thể ẩn đi hay chỉnh sửa.

Ngoài ra, bạn cần trao đổi làm rõ các thông tin về sản phẩm, cách thức giao dịch với sự cẩn trọng cần thiết trong mọi giao dịch.Xem thêm Hướng dẫn giao dịch An toàn của 3Km để tránh các sự cố đáng tiếc.

Bạn luôn có thể Theo dõi một người bán mà bạn quan tâm.

Chúng tôi luôn lắng nghe phản hồi của bạn!