fbpx

Trò Chuyện – Trả giá trong App 3Km

de-duoc-thanh-toan

Chức năng Trả giá – Trò chuyện trong App giúp bạn không phải tiết lộ thông tin cá nhân, trước khi cảm thấy tin cậy được người mua hay người bán khác.

Như vậy, bạn sẽ tránh:

  • Bị làm phiền
  • Bị mua bán thông tin cá nhân

Điều này thật sự hữu ích đặc biệt trong trường hợp bạn đã bán được hàng. Bạn sẽ không cần tiếp nhận thêm các cuộc gọi hay tin nhắn hỏi về món hàng đã đánh dấu Đã bán.

Khi bạn là người mua

Từ chi tiết tin rao trong ứng dụng, bấm Trò chuyện hoặc Trả giá.

Bạn có thể xem lại và tiếp tục trò chuyện với người bán khi chọn tab Tin mua thuộc Trung tâm tin nhắn tra-gia-tro-chuyen ở chân trang ứng dụng.

Khi bạn là người bán

Xem và trả lời tin nhắn từ người mua khi chọn Tab Tin bán thuộc Trung tâm tin nhắn tra-gia-tro-chuyen ở chân trang ứng dụng.

Chúng tôi luôn lắng nghe phản hồi của bạn!